Saavutettavuusseloste


Tämä saavutettavuusseloste koskee

Honkalampi-säätiön Henkilökohtaisen avun Esen

Moodle alustalla toimivaa verkko-oppimisympäristöä.

Verkko-oppimisympäristö on tarkoitettu henkilökohtaisen avun käyttäjille.

Palvelun tarjoaa Mediamaisteri Oy.

Tämä seloste on julkaistu 3.7.2023.


Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu on suunniteltu kaikille.

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä.

Saavutettavuus on sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen pystyy

helposti käyttämään verkkopalvelua.

Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheetön,

käyttöliittymältään selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä.

Varmistamme saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

● Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.

● Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme.

● Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasti saavutettavuuskoulutusta.

● Organisaatiollamme on selkeät saavutettavuustavoitteet ja -vastuutasot.

Kehitämme oppimisympäristömme saavutettavuutta jatkuvasti.


Saavutettavuusdirektiivi

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta,

jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tämä tarkoittaa sitä, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content Accessibility

Guidelines (WCAG) 2.1-kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Vuonna 2019 voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi määrää,

että julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalveluiden tulee olla saavutettavia.

Lakia sovelletaan myös vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen

alalla toimiviin julkisiin yrityksiin

sekä finanssialan toimijoihin.

Laki tulee koskemaan myös järjestöjä, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan

julkisilta tahoilta.

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi portaittain ja vaatimusten

noudattamista valvoo Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lain

vaatimukset ja siihen liittyvää ohjeistusta tullaan julkistamaan

saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.


Maisteri LMS -verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-

alustaan.

Maisteri LMS -oppimisympäristö pyrkii täyttämään WCAG 2.1 -kriteeristön tasot A-

AA.

Sivusto täyttää vaatimukset osittain ja sivustolla on seuraavia puutteita:

● 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen - Taso AA

○ Modaali-ikkuna ei näy kokonaan, kun käytetään sivustoa suurennettuna.

Modaalia ei myöskään voi vierittää.

○ Kielivalikko ei näy pienellä ruudulla.

○ MMFlixin kurssikorttien vieritysnuolet eivät näy kokonaan kapealla

ruudulla.

○ H5P-sovelluksen tekstikappaleiden tekstiä ei voi suurentaa.

● 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat – taso AA

○ Osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus (ns. alt-attribuutti).

● 2.1.1 Näppäimistö - Taso A

○ Data preference -modaalin hallinta ei onnistu.

● 2.1.2 Ei näppäimistöansaa - Taso A

○ Näkyvä kohdistus puuttuu ylätunnisteen painikkeissa.

○ Kurssien tapahtumaraportti-sivuilla on linkkejä kurssin osiin, mutta

linkeissä ei ole näkyvää kohdistuksen indikaattoria.

○ Luo uusi tapahtuma -modaali on piilotettu ruudunlukijalta.

○ Tiilet-formaatin näppäimistön kohdistus ei siirry muihin elementteihin.

Käyttäjä jää ansaan kurssin osioihin.

● 2.2.2 Pysäytä, pysähdy, piilota - Taso A

○ Karusellin ohjaus etusivulla on vaikea.

● 2.4.1 Ohita lohkot – taso A

○ Navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä

(ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi.

● 2.4.3 Kohdistusjärjestys – taso A

○ Sivuston vasen navigaatio on liian myöhäisessä vaiheessa

valintajärjestyksessä.

○ Ohita-ankkurilinkin sijainti ei ole ymmärrettävä eikä samassa

järjestyksessä kohdistusjärjestyksen kanssa.

● 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) – taso A

○ Verkkopalvelussa on useammassa paikassa painikkeita, jotka toimivat

linkkeinä. Teknisesti ne ovat oikeaoppisesti lomake-elementtien lähetys-

painikkeita, mutta tyhjän lomakkeen lähettäminen pelkästään osoitteen

vaihtamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista.

○ Kurssikategorian otsikosta on tehty klikattava skriptillä ja näppäimistö

kohdistuu siihen erikseen. Ero otsikon ja linkin kohdistuksen välillä on

kuitenkin epäselvä.

● 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet – taso A

○ Osasta syöttökenttiä puuttuu nimike (ns. label-tieto).

● 4.1.2 Nimi, rooli, arvo – taso A

○ Interaktiiviset elementit & saavutettavat nimet ovat puutteellisia osassa

järjestelmää.

○ Tiedostonvalitsin-modaali. Painike "valitse tiedosto" saavutettava nimi

on liite, joka voi aiheuttaa vaikeuksia ääniohjausta käyttäville.

○ Kurssikategorian alakategoriat näyttävä elementti on kurssikategorian

klikattavaksi tehty otsikko. Tämä ei kuitenkaan kuvaa toiminnallisuutta

HTML:n kautta ruudunlukijoille.


Arviointimenetelmät

Mediamaisteri Oy on arvioinut tämän sivuston saavutettavuuden itsearvioinnilla

yhteistyössä yrityksen tai organisaation kanssa.


Tekninen toteutus

Maisteri LMS -verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-

alustaan. Moodle on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset

toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta henkilöiden

rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim.

hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä.

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

● Edge

● Firefox

● Chrome

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

● HTML

● CSS

● Javascript


Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

● Puhelin: 050 388 6600

● Sähköposti: esekeskus@hl-s.fi

● Postiosoite: Honkalampi-säätiö / Henkilökohtaisen avun kehittämiskeskus

Kauppakatu 23 A, 80100 Joensuu

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 14 työpäivää.


Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen

aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti,

kuinka valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000