List of active policies

Name Type User consent
Tietosuojaseloste Site policy All users

Summary

TIETOSUOJASELOSTE

Full policy

Tietosuojaseloste


Lue tämä tietosuojaseloste, kun luot käyttäjätunnusta

Henkilökohtaisen avun kehittämiskeskus Esen

verkko-oppimisympäristöön.

Tämä tietosuojaseloste kertoo sinulle,

mitä tietoja sinusta kerätään, kun luot tunnukset tähän

verkko-oppimisympäristöön.

Tämä asiakirja kertoo myös

- miksi tietoja kerätään

- mitkä ovat syyt tietojen keräämiselle.

Laki ja erityisesti Euroopan Unionin yleiset tietosuoja-asetukset (GDPR)

määräävät näistä asioista.

Palvelun rekisteröityminen vaatii joitakin henkilötietoja.

Kun annat henkilötietosi ja luot käyttäjätunnuksen:

- varmistat, ettei kukaan muu käytä tiliäsi

- sinuun voidaan olla yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa

- sinuun voidaan olla yhteydessä asioissa,

jotka liittyvät kurssien suorittamiseen verkko-oppimisympäristössä.


Honkalampi-säätiö, Henkilökohtaisen avun kehittämiskeskus Ese-keskus


Honkalampi-säätiön Ese-keskus

noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä

Noudatamme myös hyviä tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä.

Henkilökuntaamme sitoo vaitiolovelvollisuus.

Käsittelemme henkilötietoja vain verkko-oppimisympäristössä.

Tietoja ei käytetä tai tarkastella muualla.

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja meillä on sinusta.

Lisäksi laki sanoo, että sinulla on oikeus vaatia

- puutteellisen

- tarpeettoman

- vanhentuneen

- virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.

Mikäli sinulla on kysymistä tietosuojastamme

tai tarvitset neuvoja tai ohjausta tietopyynnön tekemisessä,

ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme.

Yhteystiedot löydät tästä lomakkeesta kohdasta 3 Tietosuojavastaava.

1. Rekisterin pitäjä

Honkalampi-säätiö

Henkilökohtaisen avun kehittämiskeskus Ese

(Ese-keskus)

Kauppakatu 23 A

80100 Joensuu


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö


Sinikka Räsänen

yksikön vastaava

esekeskus@hl-s.fi

050 388 6600


3. Tietosuojavastaava

Satu Seppäläinen

satu.seppalainen@hl-s.fi

050 381 8511


4. Käsittelijä

Mediamaisteri Oy

Erkkilänkatu 11

33100 Tampere

010 281 8000

info@mediamaisteri.com


5. Rekisterin nimi

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri


6. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille.

7. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja:

- nimesi

- sähköpostiosoitteesi

- paikkakuntasi

- kotimaasi.

Lisäksi voit tallentaa järjestelmään vapaaehtoisia henkilötietoja

- kotiosoitteesi

- puhelinnumerosi

- omat kiinnostuksen kohteet

- ladata itsestäsi kuvan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan:

- jos tulet asiakkaaksi

- jos kirjaudut palveluun

- jos käytät palveluita

- tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille

- kolmansilta osapuolilta soveltuvan lain sallimissa rajoissa tässä

rekisteriselosteessa kerrottuja tarkoituksia varten.


9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille.

Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan

näkyville muille järjestelmän käyttäjille.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, jos verkko-oppimisympäristö suljetaan,

ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.


11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu: - käyttäjätunnuksilla

- salasanoilla

- palomuurilla.

Käyttäjärekisteriä pääsevät tarkastelemaan ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.


12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä eli sinulla on oikeus muun muassa:

- pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin

- pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista

- pyytää käsittelyn rajoittamista

- vastustaa tietojen käsittelyä

- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

- oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, milloin tahansa.

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Otathan yhteyttä, jos kaipaat lisätietoja.